Bacha15180

24 teksty – auto­rem jest Bacha15180.

Życie to ciągła ry­wali­zac­ja i wal­ka o każdy pun­kt moralności... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2011, 17:04

Bo naj­większy wróg cze­ka mnie w lustrze... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 stycznia 2011, 19:39

-Zas­ta­nawiałeś się kiedyś nad swoim życiem ??
-Tak, cza­sem , gdy kładę się spać...
-I co ? Nie uważasz , że jest ideal­ne lub cho­ciaż trochę przy­pomi­na ob­raz z Twych marzeń?
-Nie, nie uważam tak
-Dla cze­go ?
-Bo nie ma główne­go elementu...Ciebie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 stycznia 2011, 22:04

Chciałabym móc znów zasnąć obok ciebie, dot­knąć twe­go ciała, skoszto­wać smak twych ust, poczuć do­tyk twoich rąk , za­pach twoich per­fum ... móc przy­pom­nieć so­bie wszys­tko co było piękne lecz złość i zaz­drość o nią wszys­tko przysłania , jest nie do pokonania... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 grudnia 2010, 11:49

Błędem jest odi­zolo­wanie się od świata po stra­cie blis­kiej oso­by.. te­raz to wiem.. chcę wyk­rzyczeć co mnie bo­li , lecz nikt nie chce słuchać mnie ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 listopada 2010, 20:17

Mi­jały dni , miesiące a ja ,jak dob­ra ak­torka łudziłam ludzi otaczających mnie i wma­wiałam im , że jest wszys­tko w porządku . Może dla te­go , ze mo­je ser­ce stało się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2010, 14:08

Właśnie do­piero te­raz zro­zumiałam co to znaczy być rodziną. To nie tyl­ko wspólne święta , by­cie ra­zem kiedy jest dob­rze . Po­kazówki przy ludziach ,że wszys­tko jest okey a tak nap­rawdę nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 sierpnia 2010, 19:50

Będę ro­bić to co zwyk­le, po­konam góry hyd­ry , pa­zer­ności i za­wiści ludzkości spełniając marze­nia swo­je , że będę żyć dniem nie czy­hając na to co będzie po­jut­rze lub na­wet jutro.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 sierpnia 2010, 16:30

Gdy mówię ,że wszys­tko jest okey. To może jed­nak kłamię , a może chcę myśleć , że tak na prawdę jest , łudząc się ,że tak może być.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 sierpnia 2010, 14:06

Podążając za ideałem możesz go nie mieć wcale... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 sierpnia 2010, 10:51

Bacha15180

Kim tak na prawdę jestem , nie wiem ... Codziennie odkrywam siebie niczym nieznane...Gdy jest mi na prawdę źle ,w tedy wierzę ,że zawsze będę szła przez życie tak jak tego będę chciała, pokonam góry hydry , pazerności , zawiści ludzkości, spełniając marzenia swoje , że będę żyć dniem , nie czekając na to co będzie jutro czy też pojutrze czy kiedy kol wiek , bo to za milion "lat"..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bacha15180

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność